Oferta

 • mapy do celów projektowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • opracowania do celów prawnych
 • tyczenia budynków i urządzeń infrastruktury
 • uzgodnienia ZUD
 • pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne
 • pomiary i obliczenia powierzchni użytkowej lub najmu lokali mieszkalnych i biurowych (norma ISO 9836:1997, norma BOMA, norma TEGoVa)
 • sporządzanie map tematycznych
 • geodezyjna obsługa budów, tras i autostrad
 • pomiary specjalnych
 • reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych
 • opinie i konsultacje z zakresu nieruchomości