O firmie

Firma  geodezyjna  AR-GEO  istnieje  na  rynku  od  02.01.2013r.
i powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń w branży, zarówno w pracy terenowej jak też urzędowej. W świetle wieloletniego doświadczenia w branży geodezyjnej, mając styczność z wieloma problemami natury geodezyjnej i prawno-geodezyjnej uznałem, że działalność na rynku geodezyjnym będzie wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom rynku.

Kadra firmy składa się z ambitnych, stale podnoszących swoje kwalifikacje pracowników. Dzięki szkoleniom oraz bieżącej analizie stale zmieniających się przepisów prawa możemy dostosować się do zmian na rynku. Najwyższej klasy sprzęt geodezyjny firm Leica oraz Stonex gwarantuje wysoką jakość realizowanych prac geodezyjnych.

Sylwetka właściciela:

Jestem   geodetą   uprawnionym   z   wieloletnim  stażem  pracy
w      dziedzinie       geodezji      i      kartografii,      administracji
i nieruchomości. W tym czasie pracowałem jako wykonawca robót geodezyjnych oraz jako urzędnik samorządowy. W obu przypadkach przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej - odpowiednio - od asystenta geodety do kierownika zespołu geodezyjnego oraz od stanowiska podinspektora po stanowisko naczelnika wydziału. Bogate doświadczenie zawodowe spowodowało również powołanie mnie na stanowisko biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii.

Geodezja oprócz zawodu jest także moją pasją co skutkuje wydaniem  publikacji  geodezyjnych  oraz  szeregiem  artykułów
w  pismach   specjalistycznych  związanych  z  branżą  geodezyjną i pochodnymi.

Moje dotychczasowe doświadczenie skutkuje także znajomością wiedzy i praktyki geodezyjnej oraz pochodnej w świetle obowiązujących przepisów prawa zarówno w zakresie wykonawstwa geodezyjnego, jak też w zakresie ewidencji gruntów (katastru), szacowania nieruchomości oraz postępowań administracyjnych i prawa budowlanego. Znajomość    specyfiki   organów    administracji   samorządowej
i rządowej „od wewnątrz” również nie pozostaje bez znaczenia.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy AR-GEO.